Algemene voorwaarden

1 Inleiding

Om de samenwerking tussen u als klant en Pixel Tree nog fijner en vlotter te doen verlopen hebben wij in dit document enkele basisregels opgenomen. Deze algemene voorwaarden kunnen aangepast worden bij goedkeuring door zowel de klant als Pixel Tree.

2 Toepassing van de algemene voorwaarden

De voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen en alle offertes, tenzij anders overeengekomen tussen de klant en Pixel Tree. In zo een geval kunnen de algemene voorwaarden volledig of gedeeltelijk gewijzigd worden. In dit geval moet er een schriftelijk bewijs zijn dat de aanpassingen door beide partijen goed bevonden zijn (onder de vorm van een mail, document met handtekening,…).

Pixel Tree heeft het recht om deze voorwaarden op eender welk moment te wijzigen zonder aankondiging. De voorwaarden die actief zijn op het moment van het versturen van de factuur of offerte zijn van toepassing op dat specifieke document. Pixel Tree zal een archief bijhouden van alle veranderingen aan deze voorwaarden.

Pixel Tree heeft het recht om een project te weigeren of te annuleren indien de visie van het project niet overeen komt met de visie van Pixel Tree.

3 Rechten van de klant

Een samenwerking met Pixel Tree moet vlot en transparant verlopen. Daarom worden in onze voorwaarden ook enkele verbintenissen opgenomen die wij als bedrijf naar u als klant willen doen.

3.1 Aanpassingen van het project

Als er een eerste versie van uw project klaar is krijgt u deze digitaal doorgestuurd. De klant heeft het recht om hierop kosteloos 3 grote aanpassingen te vragen. Na deze 3 versies zal de klant via mail op de hoogte gebracht worden van de kosten die per uur aangerekend worden, tenzij ook deze aanpassingskosten opgenomen werden in de opdracht of offerte. Indien de klant na 3 versies niet op de hoogte werd gebracht van de bijkomende kosten dan kunnen er geen kosten aangerekend worden tot dit wel gebeurd is. In dat geval zijn de extra aanpassingen die de klant ontvangen heeft ook inbegrepen in de initiële prijs.

3.2 Omschrijving “Aanpassing”

Een grote aanpassing van een project is een aanpassing die minstens 1 effectief werkuur bevat. Het uitrenderen van een project hoort hier niet bij. Over het algemeen worden deze versies omschreven als een zogenaamde versie X (Versie 1, 2, 3, enz.). Een voorbeeld hiervan is:

Uw Project – V2 (De versie volgend op de eerste versie, met de gevraagde aanpassingen die meer dan een werkuur genomen hebben om te voltooien)

Buiten grote aanpassingen kunnen er ook kleine aanpassingen gevraagd worden. Dit zijn de aanpassingen die minder dan een werkuur in beslag nemen en resulteren in een versie X.X (Versie 1.4, 2.2, 3.1). Het uitrenderen van een project hoort ook hier niet bij het werkuur. Een voorbeeld hiervan is:

Uw Project – V3.3

Pixel Tree zal altijd proberen om zo efficiënt mogelijk content te maken en zo snel mogelijk een finale versie door te sturen. De klant kan maximaal 9 kleine aanpassingen per versie aanvragen. Hierna zal er een volgende versie gestart worden.

3.3 Deadlines

Pixel Tree streeft ernaar om elk project op tijd af te leveren. Om dit extra te benadrukken krijgt de klant een korting van 1% per dag dat een project te laat wordt afgeleverd. Dit is weliswaar enkel van toepassing op de originele versie en de 3 aanpassingen, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen werd. Pixel Tree kan niet verantwoordelijk gesteld worden als een deadline niet gehaald wordt doordat de klant aanpassingen blijft vragen. Na het doorsturen van een eerste of nieuwe versie van een project heeft de klant tot en met 3 werkdagen om feedback te geven op het project zelf, waarna aanpassingen gedaan kunnen worden. Indien de feedback minstens 1 keer langer dan 3 werkdagen op zich laat wachten is Pixel Tree niet verantwoordelijk voor het niet halen van een deadline en zal de korting van 1% per dag ook niet doorgerekend worden.

3.4 Transparantie van Pixel Tree

Op eender welk moment in het project mag de klant een stand van zaken vragen aan Pixel Tree, waar wij zo snel mogelijk op zullen reageren. De klant mag screenshots of een vroege render vragen van het project indien dit nodig blijkt te zijn (bijvoorbeeld om de stand van zaken aan te geven tijdens een vergadering). Het project wordt ook steeds door dezelfde persoon opgevolgd zodat de klant altijd een aanspreekpunt heeft voor suggesties, vragen of opmerkingen in verband met het project. Indien mogelijk zal deze persoon verantwoordelijk blijven voor alle projecten die Pixel Tree in de toekomst nog voor de klant zal creëren. Zo garanderen wij dat er een goede wederzijdse vertrouwensband kan ontstaan.

3.5 Offertes

De klant kan vrijblijvend offertes aanvragen. Deze offertes zijn 30 dagen geldig. Indien de klant na deze periode niet is ingegaan op deze offerte, maar wel interesse heeft in een samenwerking kan een nieuwe offerte opgesteld worden. De nieuwe offerte kan een andere totaalprijs hebben dan de eerste offerte.

3.6 Indien de klant de samenwerking voortijdig wilt afbreken

Indien de klant de samenwerking voortijdig wilt stopzetten kunnen de werkuren die reeds in het project gestoken werden aangerekend worden aan de klant. Deze kost kan maximaal oplopen tot 25% van de totaalprijs van het project. Als de klant kiest om het project stop te zetten kan materiaal dat reeds doorgestuurd werd in het kader van het project niet meer publiek gepubliceerd worden. Indien de klant dit wel doet zal hij alsnog het volledige bedrag moeten betalen, bovenop de eerste betaling van de werkuren.

4 Plichten van de klant

4.1 Stiptheid

Van de klant wordt verwacht dat ze de afgesproken timing van projecten, over de hele duur van het project, respecteert. Dit om ervoor te zorgen dat de deadline van projecten zonder problemen gehaald wordt. Indien Pixel Tree kan aantonen dat het niet nakomen van afspraken aan de oorzaak lag van het niet halen van deadlines, zal er geen korting gegeven worden zoals besproken onder punt 3.3 “Deadlines”. Indien de klant noodzakelijke informatie over opnames van projecten niet tijdig doorgeeft (48 uur voor het begin van het project) is Pixel Tree vrij om het project stop te zetten.

4.2 Vermelding van Pixel Tree

Pixel Tree kan in het eindproduct vermeld worden (bijvoorbeeld onderaan een website of op het einde van een video). De klant mag deze vermelding niet verwijderen. Deze vermelding zal aangepast worden naar de huisstijl van het project.

4.3 Opname in het Pixel Tree Portfolio

Pixel Tree behoudt het recht om een afgewerkt project op te nemen in zijn online portfolio met vermelding van de klant. Dit ook als de rechten van het project zelf doorgegeven werden aan de eindklant.

4.4 Rechten

Als de klant vraagt om materiaal te gebruiken waartoe zij de rechten niet hebben dient de klant deze rechten te verkrijgen voordat deze in een project gebruikt kunnen worden. Pixel Tree gaat ervan uit dat als een klant vraagt om iets te gebruiken zij de rechten hiervoor bezitten. Pixel Tree kan in geen enkel geval verantwoordelijk zijn als het project van de klant offline wordt gehaald, of als er gerechtelijke stappen worden gezet tegen de klant en/of het project. Indien Pixel Tree zelf gevraagd wordt om materiaal te voorzien zal ervoor gezorgd worden dat het gebruikte materiaal rechtenvrij is, of dat de rechten hiervoor verkregen werden.

4.5 Betalingsvoorwaarden

Facturen worden standaard betaald op 30 dagen na facturatie, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen tussen de klant en Pixel Tree. Het niet naleven van deze betalingstermijn kan resulteren in extra kosten voor de klant. Indien de klant de betaling blijft uitstellen kan Pixel Tree zelf acties ondernemen en/of beroep doen op instanties om deze betaling op te eisen.

Pixel Tree behoudt zich het recht om de facturatie van een project te verspreiden over verschillende periodes. Normaal gezien zal Pixel Tree altijd proberen om een project te laten eindigen met een eenmalige facturatie, maar in het geval dat een project gespreid over een lange periode afgeleverd moet worden kan het zijn dat het totaalbedrag verspreid kan worden over meerdere facturen.

5 Geldigheid van de voorwaarden

Deze versie (V1.6) van de voorwaarden werd afgewerkt op 01 september 2017 en is van toepassing vanaf deze datum.